การชำระเงิน

Home / การชำระเงิน

การชำระเงินผ่านระบบธนาคาร

เลขที่บัญชี สำหรับการโอนเงิน
ท่านสามารถโอนเงินเข้า ชื่อบัญชี นายซอและ ตาเละ ตามรายชื่อธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี 795-2-20067-7
สาขา บิ๊กซี ภูเก็ต
ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 494-0-06095-0
สาขาย่อย เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 482-2-35662-7
สาขาย่อย เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ประเภท ออมทรัพย์

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

    Scroll Up